torsdag 16 februari 2017

Fortsättning följer....

Fondfakta! Igår tog jag mig tid att läsa igenom det mesta i fond väg hos SEB. Mest för att jag undrade över vad som avgör hur mycket "pengar" en utdelande fond verkligen delar ut? Fick inte reda på alla svar men några. Nedan är saxat från SEB....Fondbolagets styrelse får en gång per år fatta beslut om utdelning till andelsägarna. Utdelning beräknas utifrån den utdelande andelsklassens andel av fondens värde. Grunderna för eventuell utdelning utgörs av avkastning på fondens medel eller annat utdelningsbart belopp. Utdelningen kan såväl överstiga som understiga avkastningen på fondens medel, om detta är i fondandelsägarnas intresse.

Utdelning till andelsägarna från fonden sker i maj månad året efter räkenskapsåret och tillkommer fondandelsägare som på fastställd utdelningsdag är registrerad för fondandel. Fondbolaget har även rätt att besluta om extra utdelning under året, om det ligger i andelsägarnas intressen. Fondbolaget ska i tillämpliga fall göra avdrag för den skatt som enligt lag ska innehållas för andelsägare på utdelningen. Utdelningen ska efter skatteavdrag utbetalas till konto i Skandinaviska Enskilda Banken AB som tillhör andelsägaren.

Värdet på de icke utdelande fondandelarna som ingår i fonden påverkas inte av utdelning. Relationstalet mellan värdet på de utdelande fondandelarna respektive de icke utdelande andelarna förändras däremot av utdelningen. Relationstalet förändras årligen i samband med utdelningen.


Nåväl nu vet jag i alla fall mer om själva grunden för utdelning. Men när har/hade fondbolagets styrelse möte? Hur mycket exakt kommer delas ut från ex "SEB USA indexfond Lux Utd" under 2017? Normalt brukar jag börja söka på SEB webbsida från mars och framåt. Där brukar informationen dyka upp förr eller senare! Fortsättning följer....

Källa: Förra årets fondutdelning "SEB Fondutdelning 2016"./funderalitemeraInga kommentarer:

Skicka en kommentar